050813 Ίχνος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

050813 Ίχνος

Να κρατήσεις καθαρό το ίχνος σου, να γίνει σύνορο στον εχθρό και φάρος στο φίλο.

Virgin Souls - Dennis