310713 Λήθη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

310713 Λήθη

310713

Στα βήματα μου στις σκιές των ανθρώπων κρυφά χαμογελώ. Μια μυστική συντροφιά ζυγίζει τις ώρες μου. Αγγίζει την πληγή μιας μάχης που δεν θα ειρηνέψει. Μια ανάσα πραγματική τυλίγει τα όνειρα μου σε μνήμη που δεν την τιμωρεί η λήθη.

Wish you Were Here - Bossa N Floyd Chillout