070713 - 7 γράμματα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

070713 - 7 γράμματα

Την ευχή μου την δίνω κάθε στιγμή που δεν προχωράει αν δεν ακούσει το σ’ αγαπώ μου. Αυτή είναι η συμφωνία μου με τον χρόνο. Ο ουρανός μου επιτρέπει να κινούμαι πάνω του γιατί εσύ με παίρνεις εκεί. 

Dakota Suite & Quentin Sirjacq - Leonard Misonne Photo Galeri