030613 Μνήμη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

030613 Μνήμη

Ο χρόνος. Ακίνητος. Στέκεται. Σπονδή. Στην απώλεια.

Archive - The Feeling of Losing Everything