290413 Σκηνοθετώντας την ζωή σου - Love Issues | 7 γράμματα ebook

290413 Σκηνοθετώντας την ζωή σου

Όνειρα. Ταινίες. Σκηνοθέτης γίνεσαι. Δημιουργός. Παρασύρεσαι. Δύσβατη πλοκή. Μένεις. Παρών στο σενάριο ζωής. Είναι το όνειρο σου αυτό. 

Chinawoman - Drawn to you