220413 Σκαρί - Love Issues | 7 γράμματα ebook

220413 Σκαρί

Χαρά βουβή. Χαμόγελο τη προδίνει. Τυλιγμένοι σε χιλιάδες μηνύματα. Μια αγκαλιά. Λιμάνι. Γαληνεύει τους φόβους. Ένα φιλί. Σκαρί έγινε αυτό. Ταξίδια να φορτώσει.

Matthew Ryan - Return To Me