080413 Κοντά - Love Issues | 7 γράμματα ebook

080413 Κοντά

Είμαι κοντά σου. Ακόμα. Αμείλικτα χιλιόμετρα. Κυματίζουν σαν σεντόνι. Επιδεικτικά. Στην απόσταση που κρύβει την ευθεία. Στα μάτια που συμφώνησαν αγάπη.

No Clear Mind - Alone & Together