250313 Αφήνεις - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

250313 Αφήνεις

Αφήνεις. Σκέψη σου. Σταθμοί. Σημάδια στο ημερολόγιο. Λίγες λέξεις. Χωρίζουν τα κενά. Παρατημένες. Δίπλα σε αυτούς που δεν τόλμησαν.

Placebo - Blind