180313 Καθαρό - Love Issues | 7 γράμματα ebook

180313 Καθαρό

 

Το καθαρό είναι το ωραιότερο χρώμα.

 Love Child - Into The Right Direction