110313 Όσο περνάει ο καιρός - Love Issues | 7 γράμματα ebook

110313 Όσο περνάει ο καιρός

Περνά ο καιρός. Μοιράζει η ζωή τους ρόλους. Σενάριο δεν έχουμε μεις. Στην αυγή ξημερώνουμε την ελπίδα μας. Πάθος να μην ορφανέψει. Στο πηγάδι του χρόνου να μη χαθεί.

Αrchive - Silent