040313 Βήματα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

040313 Βήματα

Βήματα μωρού. Η μιλιά στα γραπτά. Μαζεύει το χώρο. Μικραίνει την απόσταση. Μοιράζει την σκέψη. Φωτίζει τη χαρά. Φουντώνει έρωτα. Ανακάλυψη.

Mikael Delta - With My Whole Being