151012 Γυναίκες - Love Issues | 7 γράμματα ebook

151012 Γυναίκες

Γυναίκες. Μακρυά από την  πρώτη νιότη, λάμπουν στον χρόνο. Η ομορφιά, απέριττο στολίδι. Δεν ψάχνει ανθρώπου κατασκευές.