030912 Μπλέ - Love Issues | 7 γράμματα ebook

030912 Μπλέ

Στην άκρη του ορίζοντα. Eκεί που σμίγουν τα μπλέ της Θάλασσας και του ουρανού. Εκεί κολυμπούν τα μάτια μου. Ψάχνουν τη ζωή μακρυά. Απόσταση στην ασχήμια των ανθρώπων.